GDPR
conform Regulamentul (UE) 2016/679

1.     
Site-ul docuprint.com.ro  asigura protectia drepturilor si libertatilor
fundamentale ale persoanelor fizice si in special a dreptului la protectia
datelor cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul European cunoscut
sub denumirea de GDPR.

2.     
Date cu caracter personal” inseamna
orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o
persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata,
direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare,
cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii
identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale.

3.     
Site-ul docuprint.com.ro are acces la
urmatoarele date ale utilizatorilor, o data ce acestia isi dau acordul, bifand
casuta corespunzatoare consimtamantului expres: nume, prenume, e-mail, telefon,
adresa fizica valabil si in cazul persoanelor fizice care pot comanda online.

4.     
Aceste date personale colectate de catre site
sunt stocate in conditii de securitate si nu sunt prelucrate in alt scop decat
cel prevazut expres de site (ofertare, livrare, facturare si contractare),
precum si in scop statistic sau de marketing.

5.     
Daca utilizatorul doreste incheierea unui
contract cu firma, atunci furnizarea datelor personale de catre acesta se face
in vederea executarii intocmai a contractului, si sunt prelucrate in acest scop
de catre firma, precum si in scop statistic/de marketing.

6.     
Temeiul juridic al prelucrarii datelor il
constituie crearea oportunitatii de ofertare si de incheiere a contractelor in
domeniul de activitate al societatii, in mediul online.

7.     
Societatea nu este autorizata sa transmita tertelor
persoane datele personale transmise la punctul 3 decat in scopul
mentionat la punctul 4.

8.     
Societatea primeste date personale precum
nume, prenume, email, numar de telefon si colaboreaza cu Google
Analytics, Google AdWords, MailChimp
si Facebook Ads, pentru livrarea de anunturi publicitare (reclame) in scop
de marketing.

9.     
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in
mod legal, echitabil si transparent fata de utilizator/client. Ele se rezuma a
fi adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu
scopurile in care sunt prelucrate.

10.  
Datele cu caracter personal sunt pastrate
intr-o forma care permite identificarea utilizatorilor pe o perioada care nu
depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate
datele, iar pe perioada nelimitata doar in scop statistic/de marketing.

11.  
Utilizatorul are dreptul sa isi retraga în
orice moment consimtamantul. Retragerea consimtamantului nu afecteaza
legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de
retragerea acestuia.

12.  
Societatea furnizeaza
utilizatorului/clientului informatii privind actiunile intreprinse asupra
datelor in urma unei cereri, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in
cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu
doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si
numarul cererilor.

13.  
Utilizatorul/clientul are dreptul de a
solicita, in ceea ce priveste datele cu caracter personal, accesul la acestea,
rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii sau a
dreptului de a se opune prelucrarii, precum si a dreptului la portabilitatea
datelor, in conformitate cu GDPR. (Dreptul la portabilitatea datelor
>Utilizatorul/Clientul are dreptul de a primi datele cu caracter
personal care il privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format
structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are
dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea
operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal).

14.  
Va aducem la cunostintă existenta unui proces
decizional automatizat incluzand crearea de profiluri (Facebook Ads, Google
Analytics si Google Adwords), constand in realizarea unor avatare (persoane cu
interese comune sunt puse laolalta) cu scopul de a putea livra reclame catre un
grup targetat de persoane (informatii pertinente privind logica utilizata si
privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari
pentru persoana vizata).

15.  
Utilizatorul/clientul are dreptul de a obtine
din partea societatii o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter
personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective,
precum si la alte informatii legate de prelucrare, la cerere.

16.  
In orice moment, utilizatorul/clientul are
dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se
afla, prelucrarii datelor cu caracter personal care il privesc, inclusiv
crearii de profiluri.

17.  
Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter
personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se
opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal
care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura în care este legata de
marketingul direct respectiv.

18.  
Politica de cookies este definita si detaliata
printr-o pagina separata si se poate vizualiza accesand link-ul “
Politica de Cookies

19.  
Cu privire la maniera de prelucrare a datelor
personale ale persoanei fizice, in situatia prelucrarii
necorespunzatoare/ilegale a datelor exista posibilitatea de a depune o plangere
in fata Autoritatii de Supraveghere A.N.S.P.D.C.P. precum si de a introduce o
cale de atac judiciara.

  1. Responsabilul cu protectia
    datelor: George Negru , cu datele de contact:
    Telefon:
     0726 067 505 E-mail: gdpr@docuprint.com.ro